Om mig


Med stor professionalisme, struktur og øje for højst mulige kvalitet, arbejder jeg målrettet med enhver opgave. Det gør jeg med et skarpt blik for både helhed og detalje.
Jeg performer allerbedst, når jeg faciliterer samarbejder på tværs af fagligheder og organisationer - med stor respekt for de enkelte samarbejdspartneres ressourcer og muligheder, men også med stor nysgerrighed efter, hvordan vi i fællesskab trygt og sikkert kan udvide de gængse rammer.

Mit hjertebarn er musikken og alle de oplevelser, fællesskaber, stemninger og minder, den kan give os og jeg elsker at bidrage til at øge kvaliteten og udbuddet af kunstneriske oplevelser og samarbejder. 

Udvalgte kompetencer:

 • Strategisk udvikling
  Jeg skaber sammenhæng mellem det strategiske og det operationelle niveau.
 • Konceptudvikling
  Jeg udarbejder indhold og klarlægger konceptets muligheder, behov og involverede parter i processen.
 • Samarbejde på tværs af institutioner
 • Kommunikation (dansk og engelsk i skrift og tale):
  Den rigtige kommunikation på det rigtige tidspunkt er altafgørende og jeg er særligt dygtig til at tilrette min kommunikation de fagligheder og personligheder, jeg arbejder sammen med.
 • Formidling
  Det er vigtigt at kunne fortælle den gode historie; altså at få tilhørerne til at forstå og interessere sig for et givent emne. 80% af tilhøreres engagement og oplevelse handler om måden, man formidler på og ikke emnet - og det er jeg meget bevidst om.
 • Sponsorsamarbejde
  Sponsorer skal føle sig specielle og uundværlige - for det er de! Derfor har jeg stort fokus på sponsorernes behov i et samarbejde, for de kan være meget forskellige. 
 • Fundraising
  Jeg har med stor succes fundraiset til mange forskellige projekter og er god til at tilpasse den enkelte ansøgning til de forskellige fonde og puljer. 
 • Bestyrelsesarbejde
  Jeg har siddet i flere forskellige bestyrelser og styregrupper og er fortrolig med alle sider af bestyrelsesarbejdet.
 • Projektledelse
  Med modulet projektledelse på Den Offentlige Lederuddannelse samt mange års praktisk erfaring med projektledelse, har jeg finpudset metoder og arbejdsgange - og gør det stadig, da hvert projekt ofte giver anledning til at gentænke metoder og strukturer.
 • Kontraktforhandling
  Jeg forhandler kontrakter med respekt for begge parters behov og sørger altid for, at aftale så mange detaljer som muligt på forhånd, så der ikke opstår misforståelser undervejs.
 • Udarbejdelse af produktionsplaner
  Sandsynligheden for succes i et projekt mangedobles, når alle opgaver er tydeligt definerede. Derfor prioriterer jeg produktionsplaner og projektstyring højt.


    
www.annerom.dk
mail@annerom.dk
+45 61403050
CVR: 44265281