Producent


Som producent styrer jeg med sikker hånd dit event i mål. Jeg arbejder målrettet og struktureret for at skabe de bedst mulige resultater inden for eventets tidsramme og økonomi. Jeg udarbejder realistiske produktionsplaner, der skaber overblik og tryghed for alle involverede parter, men jeg er også god til at træffe hurtige, kvalificerede beslutninger, når uventede situationer opstår.

www.annerom.dk
mail@annerom.dk
+45 61403050
CVR: 44265281