ProjektlederSom projektleder evner jeg med stort overblik at navigere mellem mange forskellige fagligheder. Jeg faciliterer mødet mellem disse, så alle kompetencer får de bedste vilkår. Projektets endelige kvalitet og resultat afhænger af, at krav og mål er tydelige og realistiske for alle involverede parter. Det sikrer jeg gennem ærlig, positiv og tydelig kommunikation, hvor deadlines, indhold og opgavefordeling er klart definerede.


www.annerom.dk
mail@annerom.dk
+45 61403050
CVR: 44265281